Onze diensten

Wij beschikken over vergunningen om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten. Dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft of kunt krijgen. Aan de hand hiervan maken wij een advies dat volledig aansluit bij uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen.

Hieronder staat een opsomming van de meest voorkomende producten en diensten. 

Hypotheken

Indien u een woning koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dit is een belangrijk adviesmoment. U beslist hier over een verplichting voor een lange periode waarbij u op veel zaken moet letten. Niet alleen de hoogte van de rente maar ook de periode waarvoor u de rente vastzet, de voorwaarden en mogelijkheden voor aflossing en nog vele aspecten die voor u van belang zijn.

Schadeverzekeringen

Dit kan gaan om de verzekering van uw inboedel of uw auto. Wellicht heeft u behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen de financiële schade die ontstaat door brand, diefstal of aansprakelijkheid.

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een verzekering om uw uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren, maar ook de verzekering waar u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek mee aflost kan een levensverzekering zijn.

Betalen en Sparen

Sparen kunt u op veel manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening, maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan een levensloopregeling.

Consumptief Krediet

Soms heeft u extra financiele ruimte nodig. Een krediet kan dan een oplossing zijn.