Wat verwachten wij van u

Om uw belangen goed te kunnen behartigen vragen wij ook iets van u

 

Juiste en volledige informatie

Onze adviezen zijn afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Wij vragen van u dat u ons correct en volledig informeert. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist doorgeeft kan dit gevolgen hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)uitkering van de betreffende voorziening.

Ook is het van groot belang dat u bij een hypotheek, levensverzekering of andere toekomstvoorzieningen ervoor zorgt dat inkomens-, gezondheids- en onderpandgegevens bij ons worden aangeleverd. Uiteraard helpen wij u hiermee.

Tijdens de looptijd van de verzekering, hypotheek of overige voorzieningen vragen wij u ons te informeren bij wijzigingen in uw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden enz.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adres, verandering of aanvulling  van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie enz..